Số liệu cập nhật các vụ điều tra tự vệ liên quan tới hàng hóa Việt Nam

14/05/2009 12:00 - 916 lượt xem

Số liệu cập nhật các vụ điều tra tự vệ liên quan tới hàng hóa Việt Nam tính đến 30/11/2011.

Nguồn: Hội đồng Tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế - VCCI

Tải tài liệu
SL vu kien tu ve co lien quan den hang hoa VN 11.2011 Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm