Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/11/2013

26/12/2013 12:00 - 1072 lượt xem

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/11/2013

Xem File đính kèm

Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế - VCCI

Tải tài liệu
Thong ke vu PVTM doi voi hang hoa VN t11.pdf 319.24 KB
Quảng cáo sản phẩm