Số liệu cập nhật các vụ kiện Chống trợ cấp liên quan tới hàng hóa Việt Nam tính đến 31/09/2013

04/10/2013 12:00 - 1072 lượt xem

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống trợ cấp liên quan tới hàng hóa Việt Nam tính đến 31/09/2013

Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra CTC đối với hàng hóa VN tại nước ngoài.pdf 277.71 KB
Quảng cáo sản phẩm