Số lượng các cuộc điều tra tự vệ giảm trong thời gian qua.

22/12/2008 12:00 - 777 lượt xem

Ngày 17/11/2008, Ban thư ký WTO báo cáo có 5 cuộc điều tra tự vệ trong thời gian từ ngày 01/01 đến 12/11/2008. Số lượng các cuộc điều tra mới đạt đỉnh điểm năm 2002 với 34 cuộc nhưng thời gian gần đây nói chung số lượng các cuộc điều tra đã giảm xuống.


Theo các số liệu Ban thư ký WTO cung cấp, từ ngày 01/01/1995 đến 12/11/2008, có tất cả 168 vụ điều tra tự vệ được khởi xướng và có 89 biện pháp tự vệ đã được áp đặt.
 
Ấn Độ là nước có số lượng cuộc điều tra được khởi xướng mới nhiều nhất với 15 vụ. Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 2 với 14 vụ, tiếp đó là Jordan với 12 vụ và Chi lê 11 vụ. 5 cuộc điều tra gần đây nhất (từ 01/01 đến 12/11/2008) là do Braxin, Hi Lạp, Indonesia, Philipin và Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng.

Liên quan tới việc áp dụng các biện pháp tự vệ cuối cùng trong giai đoạn 01/01 – 12/11/2008, có 5 biện pháp mới được áp đặt. Năm 2003, số lượng các biện pháp tự vệ cuối cùng được áp đặt là nhiều nhất với 15 biện pháp và những năm sau đó thì tương đối thấp. 6 biện pháp mới được áp đặt trong thời gian gần đây nhất (từ 01/01 – 12/11/2008) là của Thổ Nhĩ Kỳ ( 4 biện pháp), Hi Lạp và Ucraina.

Các nhóm sản phẩm (ví dụ các nhóm sản phẩm trong Hệ thống hài hòa thuế quan giản đơn ) là đối tượng của các biện pháp tự vệ nhiều nhất từ năm 1995 lần lượt là: dược phẩm (18 vụ), thực phẩm (11 vụ), kim loại và hợp kim (11 vụ). Có khoảng 25 biện pháp được áp đặt lên nông sản (ví dụ mục HS I –IV) trong cùng thời gian này.

Theo điều khoản 2.2 của Hiệp định về các biện pháp tự vệ, các biện pháp tự vệ được áp dụng bất chấp nguồn gốc của hàng nhập khẩu, ngoại trừ hàng nhập khẩu xuất xứ từ các nước đang phát triển theo điều khoản 9.1 của Hiệp định này.

Số liệu báo cáo trên dựa trên những thông báo do các thành viên cung cấp theo điều khoản 12.1 của Hiệp định về các biện pháp tự vệ và không bao gồm thông báo về các biện pháp tự vệ được sử dụng theo điều khoản 5 của Hiệp định nông nghiệp hoặc khoản 16 của Nghị định thư gia nhập WTO của Trung Quốc.

Nguồn: wto.org

Quảng cáo sản phẩm