Sợi - Braxin điều tra chống bán phá giá

25/09/2011 12:00 - 2013 lượt xem

Đây là vụ điềutra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi nhập khẩu từ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ do Braxin khởi xướng điều tra ngày 12/09/2011.

Sản phẩm bịđiêu tra là sợi có mã HS: 5509.51.00, 5510.11.00,5510.12.00, 5510.20.00, 5510.30.00, 5510.90.00, và 5511.30.00.

Biên độ phá giá bị cáo buộc là 54,4% đối vớiViệt Nam và 41,1% đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Để có thông tin liên quan đến quy trình, thủ tục điều tra chống bán phá giá tại Braxin, Doanh nghiệp có thể tham khảo tại Cuốn cẩm nang "Hướng dẫn Kháng kiện Chống bán phá giá, Chống trợ cập và Tự vệ tại Braxin" (bản tiếng Anh) trong file đính kèm dưới đây.

Tải tài liệu
Công báo Brazil về điều tra AD Sợi VN
Business guide to trade remedies in Brazil
Quảng cáo sản phẩm