Sự Kiện

Hội thảo Luật Chống bán phá giá Hoa Kỳ
Hội thảo Luật Chống bán phá giá Hoa Kỳ

15/08/2008

Đơn vị tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Quản lý Cạnh tranh, Thương vụ Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Thời gian: 28/3/2007
Địa điểm: Khách sạn Horizon, 40 Cát Linh, Hà Nội 
Đào tạo về Pháp luật về Hợp đồng và Cơ chế GQTC bằng trọng tài
Đào tạo về Pháp luật về Hợp đồng và Cơ chế GQTC bằng trọng tài

15/08/2008

Đơn vị tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Dự án DANIDA
Thời gian: 23/5/2007 và 25/5/2007
Địa điểm: Quảng Bình - Quảng Trị
Tập huấn về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO
Tập huấn về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO

15/08/2008

Đơn vị tổ chức: Bộ Tư Pháp và Dự án Hỗ trợ cải cách pháp luật (LERAP) CIDA Canada
Thời gian: 28/5/2007 - 1/6/2007
Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh
Hội nghị Chương trình hành động của CP hỗ trợ DN trong thời kỳ hội nhập
Hội nghị Chương trình hành động của CP hỗ trợ DN trong thời kỳ hội nhập

15/08/2008

Đơn vị tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Thời gian:  10/07/2007
Địa điểm: Tầng 7, VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Hội thảo giới thiệu hội đồng tư vấn các vụ kiện thương mại quốc tế
Hội thảo giới thiệu hội đồng tư vấn các vụ kiện thương mại quốc tế

15/08/2008

Đơn vị tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Thời gian: 8h30-11h00 ngày thứ Tư 26 tháng 6 năm 2008
Địa điểm: Hội trường Tầng 7 – VCCI, 9 Đào Duy Anh – Hà Nội
 Hội thảo ITC 20 tháng 10 tại HCM
Hội thảo ITC 20 tháng 10 tại HCM

24/05/2008

Bản trình bày Các công cụ bảo vệ thương mại của Việt Nam: Khả năng áp dụng cho các ngành sản xuất trong nước
123456789
Quảng cáo sản phẩm