Sự tương thích của pháp luật Việt Nam trong việc thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại trong các FTA

29/12/2017 12:00 - 6581 lượt xem

Người thực hiện: Trần Thị Lan Hương, Cục Phòng vệ Thương mại - Bộ Công Thương

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2017 

Lời mở đầu

6/2017, Luật Quản lý ngoại thương đã được Quốc hội thông qua, dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 1/1/2018, theo đó hợp nhất 03 Pháp lệnh riêng về điều tra phòng vệ thương mại (PVTM) vào quy định chung tại một văn bản quy phạm pháp luật quy nhất là Luật Quản lý Ngoại thương. Đây được coi là bước tiến mới của Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nội địa phù hợp với quy định của WTO và các FTA mà Việt Nam là thành viên. Bài viết tập trung phân tích mức độ tương thích giữa pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Quản lý Ngoại thương mới và quy định trong các FTA mà Việt Nam đã ký kết đối với lĩnh vực PVTM.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
2017122911373464su-tuong-thich-cua-plvn-trong-thuc-thi-cac-pvtm-trong-cac-ftapdf
Quảng cáo sản phẩm