Tháp điện gió - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

05/01/2012 12:00 - 2294 lượt xem

Ngày 18/01/2012, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) chính thức ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Tháp điện gió (Utility Sale Wind Towers) nhập khẩu từ Việt Nam và điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với hàng nhập khẩu này từ Trung Quốc, căn cứ vào đơn kiện được gửi đến DOC ngày 29/012/2011 trước đó.

Dưới đây là một số thông tin liên quan của vụ việc:

Bên đệ đơn: Liên minh Thương mại tuabin điện gió Hoa Kỳ (Wind Tower Trade Coalition)

Sản phẩm bị điều tra: Sản phẩm tháp điện gió có mã HS: 7308.20.0020, trước năm 2011 có mã: 7308.20.0000

Quyết định áp thuế CBPG cuối cùng:

Công ty CS Wind Group: 51.54%

Các nhà sản xuất và xuất khẩu khác: 58.54%

Tải tài liệu
AD Initiation
Vietnam Separate Rate Application
Federal register
Pre Determination
DOC Final Determination
DOC Amend final determination
Quảng cáo sản phẩm