Thép - Thổ Nhĩ Kỳ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

08/05/2018 12:00 - 284 lượt xem

Ngày 27/04/2018, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã tự khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm thép.

1. Ngày khởi xướng điều tra: 27/04/2019

2. Sản phẩm bị điều tra: các loại thép có mã HS 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7219, 7220, 7225, 7226, 7227, 7228, 7302, 7303, 7305 và 7306.

3. Thời kỳ điều tra: giai đoạn 2013 -2017

4. Cáo buộc của Cơ quan điều tra: Cơ quan điều tra cho rằng trong giai đoạn 2013 - 2017, lượng thép nhập khẩu đã gia tăng đáng kể, đặc biệt tăng mạnh vào giữa thời kỳ điều tra (năm 2015), cụ thể, tổng lượng thép nhập khẩu đã tăng từ -4,7% năm 2013 - 2014 lên 24,7% năm 2015. Hơn nữa, giá trị nhập khẩu và giá nhập khẩu sụt giảm trong thời kỳ 2013 - 2016.

5. Giai đoạn điều tra: dự kiến trong vòng 09 tháng kể từ ngày khởi xướng và có thể gia hạn tùy vào tình hình thực tế của vụ việc
Tải tài liệu
Công văn của Cục PVTM thông báo về vụ việc
Quảng cáo sản phẩm