Thép các bon chống ăn mòn - Hoa Kỳ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

19/12/2016 12:00 - 5622 lượt xem

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã nhận được Bản câu hỏi điều tra (bằng tiếng Anh) về lượng và giá (Q&V) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm thép các bon chống ăn mòn (CORE) nhập khẩu từ Việt Nam.
 
Một số thông tin về vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 04 tháng 11 năm 2016
 
2. Mặt hàng bị điều tra: Thép các bon chống ăn mòn mà sử dụng sản phẩm dạng phẳng thép cán nóng và thép cán nguội sản xuất tại Trung Quốc.

Mã HS 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0091, 7210.49.0095,7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, và 7212.60.0000. Ngoài ra những mã HS sau có thể thuộc diện điều tra: 7210.90.1000, 7215.90.1000, 7215.90.3000, 7215.90.5000, 7217.20.1500, 7217.30.1530, 7217.30.1560, 7217.90.1000, 7217.90.5030, 7217.90.5060, 7217.90.5090, 7225.91.0000, 7225.92.0000, 7225.99.0090, 7226.99.0110, 7226.99.0130, 7226.99.0180, 7228.60.6000, 7228.60.8000, and 7229.90.1000
 
3. Giai đoạn điều tra:  1/4/2015 đến 31/3/2016

4. Nguyên đơn: Steel Dynamics, Inc. và California Steel Industries 
 
5. Biên độ phá giá cáo buộc đối với Việt Nam: nguyên đơn cáo buộc mức thuế chống bán phá giá là 199,43% và mức thuế chống trợ cấp là 241,43%

6. Kết luận sơ bộ: 

 Ngày 5 tháng 12 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định sơ bộ trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá (AD) và thuế chống trợ cấp (CVD) đối với thép các bon chống ăn mòn (thường được gọi là tôn mạ) và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sơ bộ khẳng định việc lẩn tránh thuế đối với hai sản phẩm này là có thật, cụ thể là từ Trung Quốc qua Việt Nam để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Trước đó, năm 2015, Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra để áp thuế AD và CVD đối với 2 sản phẩm trên của Trung Quốc. Năm 2016, Hoa Kỳ chính thức áp thuế AD là 199,43% và CVD là 39,05% đối với tôn mạ của Trung Quốc. Đối với thép cán nguội, mức thuế AD là 265,79% và CVD là 256,44%.
 
7. Kết luận cuối cùng: 

Ngày 21/05/2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp với thép cácbon chống ăn mòn (CORE) và thép cán nguội (CRS) nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, DOC cho rằng, có sự lẩn tránh thuế đối với hai sản phẩm nêu trên từ Trung Quốc qua Việt Nam để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. 

Thông tin liên quan: 

Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố Bản câu hỏi điều tra (về lượng và giá) liên quan tới vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế đối với sản phẩm thép các bon chống ăn mòn (CORE) xuất khẩu từ Việt Nam.
 

 

Quảng cáo sản phẩm