Thép cuộn/ thép tấm cán/ thép xẻ băng nóng - Ấn Độ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

01/07/2009 12:00 - 2841 lượt xem

Đây là vụ kiện do Ấn Độ khởi xướng điều tra ngày 09/04/2009.

Ngày 23/04/2009, Ấn Độ đưa ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với mức thuế: 25% đối với thép cuộn/ thép tấm cán/ thép xẻ băng nhập khẩu.

Ngày 08/12/2009, Tổng vụ Tự vệ Ấn Độ (Directorate General of Safeguards) công bố ngừng điều tra và không áp dụng biện pháp tự vệ.

Tải tài liệu
Initiation
Pre findings
Final findings
Quảng cáo sản phẩm