Thép cuộn/ thép tấm cán/ thép xẻ băng nóng - Ấn Độ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

01/07/2009 12:00 - 3088 lượt xem

Đây là vụ kiện do Ấn Độ khởi xướng điều tra ngày 09/04/2009.

Một số thông tin chung về vụ việc:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 9 tháng 4 năm 2009

2. Sản phẩm bị điều tra: thép cuộn/ thép tấm cán/ thép xẻ băng nóng

3. Nguyên đơn: M/s Ispat Industries Limited and Essar Steel Ltd.

4. Quyết định:

Ngày 23/04/2009, Ấn Độ đưa ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với mức thuế: 25% đối với thép cuộn/ thép tấm cán/ thép xẻ băng nhập khẩu.

Ngày 08/12/2009, Tổng vụ Tự vệ Ấn Độ (Directorate General of Safeguards) công bố ngừng điều tra và không áp dụng biện pháp tự vệ.

Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong dieu tra
2 Quyet dinh so bo
3 Quyet dinh cuoi cung
Quảng cáo sản phẩm