Thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, sơn hoặc quét vecsni hoặc phủ plastic - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD04)

30/10/2018 12:00 - 16927 lượt xem

Ngày 15/10/2018, Bộ Công Thương Việt Nam công bố Quyết định số 3877/QĐ-BCT về việc khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vecsni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc. 

Một số thông tin về vụ việc:

1. Bên yêu cầu: 04 nhà sản xuất thép phủ màu đại diện cho ngành sản xuất trong nước, bao gồm: Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty Tôn Phương Nam, Công ty cổ phần Thép Nam Kim và Công ty cổ phần Thép TVP.

2. Hàng hóa bị điều tra: là một số sản phẩm thép phủ màu, được phân loại theo mã HS sau: 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99.

- Biên độ bán phá giá cáo buộc: hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc: 25,5% và từ Hàn Quốc: 19,25%.

- Thiệt hại và mối quan hệ nhân quả: hàng hóa bị cáo buộc bán phá giá là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước thể hiện qua việc suy giảm ở các số chỉ số như: công suất sử dụng, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tồn kho…

Tin tức liên quan tới vụ kiện: 

Việt Nam khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép phủ màu nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc (AD04)

Bộ Công Thương Việt Nam ban hành bộ câu hỏi trong vụ điều tra chống bán phá giá đối với thép phủ màu (AD04)

Hồ sơ vụ việc có trong các tập đính kèm dưới đây: 
Tải tài liệu
1. Thong bao va Quyet dinh khoi xuong dieu tra CBPG QD 3877
1.1 Bang cau hoi cho nha xuat khau, san xuat nuoc ngoai - Exporter Questionnaire
1.2 Ban cau hoi cho nha nhap khau - Importer Questionnaire
1.3 Ban cau hoi cho nha san xuat trong nuoc - Domestic Producer Questionnaire
Quảng cáo sản phẩm