Thép mạ (Tôn mạ)

07/03/2016 12:00 - 23400 lượt xem

Ngày 03/3/2016, Bộ Công Thương chính thức thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc.


Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 3 tháng 3 năm 2016

2. Mặt hàng bị điều tra: Thép mạ

Mã HS: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91 (35 mã HS).

3. Giai đoạn điều tra
01 tháng 10 năm 2014 đến 30 tháng 9 năm 2015

4. Nguyên đơnCông ty cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam (CSVC), Công ty TNHH Tôn Phương Nam (SSSC), Công ty cổ phần Thép Nam Kim, Công ty cổ phần Tôn Đông Á

5. Diễn biến vụ việc:
 
Thời gian Sự kiện
03/3/2016 Khởi xướng điều tra (Quyết định 818/QĐ-BCT)
23/5/2016 Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2003/QĐ-BCT về việc gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ
04/8/2016 Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công thương gửi dự thảo kết luận điều tra sơ bộ cho các bên lấy ý kiến
01/9/2016 Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3584/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời
6. Biên độ phá giá cáo buộc:

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc như sau:
 
Nước/Vùng lãnh thổ TT Tên nhà sản xuất/xuất khẩu Các công ty thương mại Mức thuế
Trung Quốc
(bao gồm Hồng Kông)
1 Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. Chin Fong Metal Pte., Ltd. 4.02%
2 Bazhou Sanquiang Metal Products Co., Ltd. Sumec International Technology Co., Ltd. 7.20%
3 BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. Benxi Iron and Steel International Economic and Trading Co., Ltd. 38.34%
4 Bengang Steel Plates Co., Ltd. Benxi Iron and Steel International Economic and Trading Co., Ltd. 34.77%
5 Tianjin Haigang Steel Sheet Tianjin Hajinde Co., Ltd. 11.87%
6 Hebei Iron & Steel Co., Ltd., Tangshan Branch Tangshan Iron & Steel Group Co., Ltd. 20.76%
7 Wuhan Iron and Steel Company Limited 1. International Economic and Trading Corporation WISCO
2. Wugang Trading Company Limited
3. Ye-Steel Trading Co., Limited
4. Steelco Pacific Trading Limited
25.63%
8 Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác của Trung Quốc   38.34%
Hàn Quốc 1 POSCO 1. Daewoo International Corporation
2. POSCO Asia
3. POSCO Processing & Service Co., Ltd
12.40%
2 Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác của Hàn Quốc   19.00%

Thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực trong vòng 120 ngày, cụ thể từ ngày 16 tháng 9 năm 2016 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2017.
 
Tải tài liệu
3584/QĐ-BCT Lượt tải : 0
2003/QĐ-BCT Lượt tải : 0
818/QĐ-BCT Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm