Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với tôn màu (vụ việc AD04)

08/11/2019 12:00 - 1069 lượt xem

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT về việc áp dụng chống bán phá giá đối với một số sản phẩm tôn màu (thép phủ màu) có mã HS: 7210.70.11; 7210.70.19; 7210.70.91; 7210.70.99; 7212.40.11; 7212.40.12; 7212.40.19; 7212.40.91; 7212.40.92; 7212.40.99; 7225.99.90; 7226.99.19; 7226.99.99.

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 06/2018/TT-BCT), Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) thông báo các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ cho năm 2020 theo hướng dẫn sau:

Đối với các doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với tôn màu (vụ việc AD04), doanh nghiệp nộp hồ sơ bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 12 và Phụ lục 03 Thông tư 06/2018/TT-BCT.

Đối với các doanh nghiệp đồng thời nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu (vụ việc SG05) và biện pháp chống bán phá giá đối với tôn màu (vụ việc AD04), do phạm vi sản phẩm được miễn trừ của hai vụ việc là trùng nhau, doanh nghiệp cần bổ sung thêm trong hồ sơ đề nghị miễn trừ vụ việc SG05 đã nộp thông tin và lượng đề nghị miễn trừ cho cả năm 2020 theo mẫu công văn tham khảo bên dưới.

Căn cứ Khoản 3 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT,  đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn trước 17h ngày 05 tháng 12 năm 2019.

Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ: Cục Phòng vệ thương mại, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 7303.7898 (máy lẻ 128); Email: trongnd@moit.gov.vn (anh Đức Trọng), giangphg@moit.gov.vn (chị Hương Giang).

 Cục Phòng vệ thương mại thông báo để các Công ty được biết.

Tải mẫu công văn đề nghị miễn trừ bổ sung đính kèm hồ sơ đề nghị miễn trừ SG05 tại đây.
 
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Quảng cáo sản phẩm