Thống kê các đối với hàng hóa Việt Nam

22/07/2015 12:00 - 1314 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2014.
 
Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
Tải tài liệu
2015072210012044thong-ke-vu-dieu-tra-tu-ve-doi-voi-hang-hoa-vnupdatepdf Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm