Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu

06/04/2016 12:00 - 1714 lượt xem

Dưới đây là số liệu Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 06 tháng 04 năm 2016.   
 
Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI 
Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm