Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu

Dưới đây là số liệu Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 24 tháng 4 năm 2017.  
Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI  
Tải tài liệu
Thống kê vụ điều tra CBPG do Việt Nam tiến hành Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm