Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu

17/08/2016 12:00 - 690 lượt xem

Dưới đây là số liệu Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2016.  
Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI  
Tải tài liệu
2016081713531431thong-ke-cac-vu-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-do-viet-nam-tien-hanhpdf Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm