Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến ngày 31.12.2019

01/07/2020 12:00 - 99 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 31/12/2019.
 
Tải tài liệu
AD_InitiationsByRepMem WTO 31.12.2019
AD_InitiationsByExpCty
AD_InitiationsBySector
AD_InitiationsRepMemVsExpCty
AD_MeasuresByExpCty
AD_MeasuresByRepMem
AD_MeasuresBySector
AD_Sectoral_InitationsByExpCty
AD_Sectoral_InitationsByRepMem
AD_Sectoral_MeasuresByExpCty
AD_Sectoral_MeasuresByRepMem
Quảng cáo sản phẩm