Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 18/05/2017

18/05/2017 12:00 - 4448 lượt xem

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống trợ cấp liên quan tới hàng hóa Việt Nam tính đến 18/05/2017
 

Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê - Chống trợ cấp - Hàng VN tại nước ngoài
Quảng cáo sản phẩm