Thống kê các vụ điều tra tự vệ có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 18/5/2017

18/05/2017 12:00 - 2826 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ mà hàng xuất khẩu Việt Nam có liên quan tại thị trường nước ngoài tính đến 18/5/2017.
Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
 
Tải tài liệu
Thống kê - Tự vệ - Hàng VN tại nước ngoài
Quảng cáo sản phẩm