Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/03/2017

31/03/2017 12:00 - 4541 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2017.
 
Nguồn: Hội đồng tư vấn về phòng vệ thương mại - VCCI
Quảng cáo sản phẩm