Tôn lạnh - Thái Lan điều tra chống bán phá giá

11/09/2015 12:00 - 15442 lượt xem

Ngày 11/09/2015, Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã ra thông báo quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn lạnh (Cold rolled steel plated or coated with the alloy of aluminum-hot dipped galvanized) từ Việt Nam.

Một số thông tin về vụ việc:

- Ngày khởi xướng điều tra: 11 tháng 9 năm 2015

- Sản phẩm bị điều tra: Tôn lạnh có mã HS: 7210.61.11.011 7210.61.11.012     7210.61.11.013 7210.61.11.014 7210.61.11.021 7210.61.11.022 7210.61.11.023 7210.61.11.024 7210.61.11.031 7210.61.11.032 7210.61.11.033 7210.61.11.034 7210.61.11.090 7210.61.91.031 7210.61.91.032 7210.61.91.033 7210.61.91.034 7210.61.91.090 7225.99.90.090 7212.50.21.000 7212.50.22.000 7212.50.29.000 7226.99.19.090 và 7226.99.99.090

- Nguyên đơn: Công ty NSW. Bluescope.

- Biên độ phá giá bị cáo buộc: 86.04%

- Kết luận cuối cùng: 

Ngày 24/03/2017, Bộ Thương mại Thái Lan đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong đó, mức thuế bán phá giá đối với mặt hàng tôn lạnh từ 6,2% - 40,49%.

Thời gian áp thuế đối với sản phẩm này sẽ kéo dài trong vòng 5 năm và có hiệu lực sau khi Chính phủ Thái đăng công báo.

Tin tức liên quan: 
Thái Lan khởi xướng điều tra đối với tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam
Quảng cáo sản phẩm