Tổng hợp số liệu các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 31.12.2019

15/01/2020 12:00 - 121 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2019.

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
Tải tài liệu
Số liệu thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại

Các tin khác

Quảng cáo sản phẩm