Các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam


Cam kết WTO về Hạn chế số lượng xuất, nhập khẩu

27/04/2009
Trong WTO, biện pháp hạn chế số lượng xuất khẩu, nhập khẩu là gì? Các quy định về việc áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng xuất khẩu, nhập khẩu tại các quốc gia thành viên ra sao?

Cam kết WTO về Dệt May

27/04/2009
Để tìm hiểu: Tình hình phát triển ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế ra sao?

Cam kết WTO về Điện tử

27/04/2009
Khi Việt Nam gia nhập WTO tình hình ngành điện tử như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành điện tử Việt Nam thế nào?

Cam kết WTO về Giấy

27/04/2009
Để tìm hiểu: Tình hình phát triển ngành Giấy khi Việt Nam gia nhập WTO như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành Giấy ra sao? Cam kết WTO của Việt Nam về thuế quan đối với sản phẩm ngành giấy như thế nào?

Cam kết WTO về Ô tô

27/04/2009
Tình hình phát triển ngành ô tô của Việt Nam khi gia nhập WTO như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ra sao? Việt Nam đã có những cam kết quốc tế nào về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm ô tô?

Cam kết WTO về Thép

09/04/2009
Để tìm hiểu tình hình phát triển ngành thép khi Việt Nam gia nhập WTO? Năng lực sản xuất thép của Việt Nam hiện nay như thế nào? Tình hình nhập khẩu thép hiện nay ra sao?

Cam kết chung về mở cửa thị trường nông sản

30/03/2009
Trong WTO, vấn đề nông nghiệp được quy định tại đâu? Việt Nam đã đưa ra những cam kết gì về mở cửa thị trường nông sản?

Cam kết WTO đối với nhóm Lương thực - Rau quả

29/03/2009
Cam kết WTO đối với nhóm Lương thực - Rau quả: Năng lực cạnh tranh của ngành Lương thực Việt Nam như thế nào? Việt nam cam kết về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm lương thực ra sao? Tình hình sản xuất ngành rau quả của Việt Nam như thế nào? Việt Nam cam kết mở cửa thị trường rau quả cho hàng hóa nước ngoài ở mức nào?

Trợ cấp nông nghiệp

28/03/2009
Tro cap nong nghiepCác vấn đề liên quan đến Trợ cấp nông nghiệp: Trợ cấp nông nghiệp là gì? Quy định về trợ cấp nông nghiệp có khác quy định về trợ cấp hàng phi nông nghiệp không? Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào? Chính phủ có thể trợ cấp nông nghiệp sau khi gia nhập WTO không?

Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi thuế

28/03/2009
Để tìm hiểu xem: Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi thuế là gì? Các biện pháp kiểm dịch động thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm là gi? Các biện pháp quản lý xuất nhập khẩu đối với một số sản phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp là gì?
Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.