Trợ cấp và thuế chống trợ cấp

13/06/2008 12:00 - 1570 lượt xem

Trợ cấp là gì? Thuế chống trợ cấp là gì và được áp dụng như thế nào? Cần làm gì để phòng tránh và đối phó với các vụ kiện chống trợ cấp ở nước ngoài?....Tất cả những câu hỏi cơ bản nhất về Trợ cấp trong WTO sẽ được giải đáp trong booklet này.

Vui lòng tài file đính kèm tại đây.

Quảng cáo sản phẩm