Tủ đựng dụng cụ - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

02/06/2017 12:00 - 5775 lượt xem

Ngày 01 tháng 5 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá với tủ đựng dụng cụ nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc (ngoài điều tra về phá giá, Trung Quốc còn bị điều tra về trợ cấp).

I. Một số thông tin về vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 01 tháng 5 năm 2017.

2. Mặt hàng bị điều tra: Tủ đựng dụng cụ (tool chests and cabinets) - Mã HS: 9403.20.0021, 9403.20.0026, 9403.20.0030, 9403.20.0080, 9403.20.0090, 7326.90.8688 và 7326.90.3500.

3. Giai đoạn điều tra: Từ 01 tháng 10 năm 2016 đến 31 tháng 3 năm 2017.

4. Nguyên đơn: Tập đoàn Waterloo Industries

5. Kết luận sơ bộ: Ngày 13/11/2017, DOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có bán phá giá. 
Mức thuế chống bán phá giá tạm thời: đối với sản phẩm nhập khẩu Việt Nam: 230.31%; đối với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc: 90.40% - 168.93%.

6. Quyết định chính thức: Ngày 04/06/2018, DOC ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức: 327.11%

Thông tin liên quan
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá với tủ đựng dụng cụ nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam

 
Tải tài liệu
Preliminary
Final
Duty order
Quảng cáo sản phẩm