Tủ đựng dụng cụ - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

02/06/2017 12:00 - 3862 lượt xem

Ngày 01 tháng 5 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá với tủ đựng dụng cụ nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc (ngoài điều tra về phá giá, Trung Quốc còn bị điều tra về trợ cấp).

I. Một số thông tin về vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 01 tháng 5 năm 2017.

2. Mặt hàng bị điều tra: Tủ đựng dụng cụ (tool chests and cabinets) - Mã HS: 9403.20.0030, 9403.20.0026 và 7326.90.3500.

3. Giai đoạn điều tra: Từ 01 tháng 10 năm 2016 đến 31 tháng 3 năm 2017.

4. Nguyên đơn: Tập đoàn Waterloo Industries

5. Biên độ phá giá cáo buộc đối với Việt Nam: 21.85%

6. Kết luận sơ bộ về thiệt hại đối với Việt Nam: có thiệt hại đáng kể

7. Tình trạng vụ việc: chuẩn bị công bố báo cáo chi tiết về kết luận sơ bộ vào ngày 26/06/2017

II. Lịch trình dự kiến
 
Sự kiện Thời gian
ITC ra kết luận sơ bộ về thiệt hại 26/5/2017*
DOC ra kết luận sơ bộ về phá giá 18/9/2017
DOC ra kết luận cuối cùng về phá giá 04/12/2017
ITC ra kết luận cuối cùng về thiệt hại 16/1/2018
Ban hành lệnh áp thuế 23/1/2018
 
*: trong trường hợp ITC ra kết luận không có thiệt hại, vụ việc được chấm dứt.

Thông tin liên quan
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá với tủ đựng dụng cụ nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam
Tải tài liệu
1. Initiation of anti-dumping duty investigation Lượt tải : 0
2. Factsheet Lượt tải : 0
3. Questionnaires for foreign exporters - issued by ITC Lượt tải : 0
4. Questionnaire - Transmittal letter issued by ITC Lượt tải : 0
5. Quantity and Value Questionnarie - issued by DOC Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm