Túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp

08/06/2009 12:00 - 4064 lượt xem

Đây là vụ kiện do Hoa kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp ngày 21/04/2009.
 

Ngày 31/08/2009 Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra kết luận sơ bộ khẳng định có trợ cấp với biên độ trợ cấp: 0.20% - 4.24%.
 

Ngày 26/03/2010 Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra kết luận cuối cùng về biện độ trợ cấp:

Công ty Advance Polybag:    52.56%

Công ty Chin Sheng:              0.44%

Công ty Fotai Vietnam:         5.28%

Tất cả các công ty khác:        5.28%

Ngày 15/04/2010, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận chính thức khẳng định có thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất nội địa do bán phá giá và trợ cấp.
 

Ngày 04/05/2010, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức ban hành lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với túi nhựa PE Việt Nam trong 5 năm.
 

Tải tài liệu
AD Initiation
Quan&Value Questionnaire
CVD Initiation
CVD Questionnaire
CVD Respondent Selection Memo
CVD preliminarily finds
AD perliminary finds
CVD final subsidy rate
AD-final determination margins
CVD-memorandum
Final DOC
AD order
CVD Final 1st Sunset Review
Quảng cáo sản phẩm