Túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp

08/06/2009 12:00 - 3911 lượt xem

Đây là vụ kiện do Hoa kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp ngày 21/04/2009.

Ngày 26/03/2010, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra phán quyết cuối cùng về biên độ phá giá:

52.30% đối với các doanh nghiệp phản hồi trong vụ kiện (danh sách có trong file đính kèm)

76.11% đối với các doanh nghiệp khác; 


Ngày 15/04/2010, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận chính thức khẳng định có thiệt hại đáng kể do hành vi bán phá giá và trợ cấp.

Ngày 04/05/2010, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với túi nhựa PE của Việt Nam.

Ngày 08/05/2015, sau khi thực hiện rà soát cuối kỳ (rà soát sau mỗi 5 năm áp thuế), Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra kết luận cuối cùng tiếp tục áp thuế chống trợ cấp 

Tải tài liệu
AD Initiation
AD Quan&Value Questionnaire
CVD Initiation
CVD Questionnaire
Letter to VN Trade Office
Respondent Selection Memo
CVD preliminarily finds
AD perliminary finds
AD-final determination margins
CVD memorandum
Final determination
CVD Order
AD Order
CVD Final 1st Sunset Review
Quảng cáo sản phẩm