Túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp

08/06/2009 12:00 - 3051 lượt xem

Đây là vụ kiện do Hoa kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp ngày 21/04/2009.

Ngày 26/03/2010, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra phán quyết cuối cùng về biên độ phá giá:

52.30% đối với các doanh nghiệp phản hồi trong vụ kiện (danh sách có trong file đính kèm)
76.11% đối với các doanh nghiệp khác; 

Ngày 15/04/2010, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận chính thức khẳng định có thiệt hại đáng kể do hành vi bán phá giá và trợ cấp.

Ngày 04/05/2010, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với túi nhựa PE của Việt Nam.

Ngày 08/05/2015, sau khi thực hiện rà soát cuối kỳ (rà soát sau mỗi 5 năm áp thuế), Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra kết luận cuối cùng tiếp tục áp thuế chống trợ cấp 

Tải tài liệu
1-USA-PRCBs-AD Initiation.pdf 76.62 KB
2-USA-PRCBs-AD Quan&Value Questionnaire.pdf 42.08 KB
3-USA-PRCBs- CVD Initiation.pdf 74.64 KB
4-USA-PRCBs- CVD Questionnaire.pdf 253.38 KB
5-USA-PRCBs- letter to VN Trade Office.pdf 15.78 KB
6-USA-PRCBs - CVD Respondent Selection Memo.pdf 44.23 KB
7-USA-PRCBs-CVD preliminarily finds.pdf 73.85 KB
8-USA-PRCBs-CVD final subsidy rate.pdf 28.96 KB
9-USA-PRCBs-CVD-memorandum.pdf 131.45 KB
10-Memorandum final determination-CVD-PRCBs (VN).doc 248.5 KB
11-USITC-PRCBs-AD,CVD-final determination.doc 29.5 KB
12-USA-PRCBs-Countervailing Duty Order.pdf 52.5 KB
 
 
Quảng cáo sản phẩm