Úc công bố báo cáo thẩm tra nhà xuất khẩu và các doanh nghiệp liên quan trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

01/12/2017 12:00 - 809 lượt xem

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Ủy Ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã công bố báo cáo thẩm tra các công ty xuất khẩu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam. Căn cứ Báo cáo thẩm tra này, ADC dự kiến mức biên độ phá giá của công ty xuất khẩu của Việt Nam là 2,6%.

Lịch trình tiếp theo của vụ việc:

- ADC sẽ ban hành Báo cáo về dữ kiện trọng yếu (Statement of Essential Facts) chậm nhất vào ngày 01/12/2017 và các bên liên quan sẽ có 20 ngày để bình luận. Các bên liên quan được khuyến nghị nộp bản đệ trình đưa ra ý kiến về Báo cáo về dữ kiện trọng yếu tới Ủy viên trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố Báo cáo.

- Báo cáo về khuyến nghị của ADC sẽ được gửi tới người có thẩm quyền (Parliamentary Secretary): trước hoặc vào ngày 25/01/2017. Parliamentary Secretary phải ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về khuyến nghị của ADC.

Một số thông tin chung về vụ việc:

-  Ngày khởi xướng điều tra: ngày 8 tháng 6 năm 2017

- Sản phẩm bị điều tra: tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam có mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10

- Nguyên đơn: Công ty Keppel Prince Engineering và Công ty Ottoway Fabrication.

- Giai đoạn điều tra bán phá giá: 1/1/2015 – 31/12/2016.

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 1/1/2013 đến nay.

- Biên độ bán phá giá ước tính khi khởi xướng điều tra của ADC là 15,7%.

Nội dung chi tiết của bản báo cáo xin xem tại đây: 
http://www.adcommission.gov.au/cases/EPR%20351%20%20450/EPR%20405/023%20-%20Verification%20Report%20-%20Exporter%20-%20CS%20Wind%20Corporation.PDF

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm