Úc ra thông báo gia hạn lần thứ hai thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu và Báo cáo khuyến nghị trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam

10/11/2017 12:00 - 2446 lượt xem

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, Ủy Ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã ra thông báo (Thông báo số 2017/149) về việc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu (SEF-Statement of Essential Facts) và Báo cáo về khuyến nghị của ADC (Final Report) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia. Theo đó, để có thể hoàn thiện các vấn đề về thẩm tra và kiểm tra đầy đủ các chứng cứ về thiệt hại và mối quan hệ nhân quả, thời hạn để Ủy viên Ủy ban Chống bán phá giá Úc ban hành SEF được gia hạn thêm 26 ngày đến ngày 01/12/2017 và thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC được gia hạn thêm 36 ngày tới trước/hoặc vào ngày 25/01/2018.
           
Sau khi ban hành SEF, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành. Thông tin về Báo cáo có thể tra cứu trên trang web www.adcommission.gov.au hoặc liên hệ văn phòng ADC theo địa chỉ: Điện thoại +61 2 6213 6387 hoặc Thư điện tử: investigations3@adcommission.gov.au.

Trước đó, ngày 7 tháng 9 năm 2017, ADC đã thông báo gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu (SEF-Statement of Essential Facts) đến ngày 5/11/2017 và Báo cáo về khuyến nghị của ADC (Final Report) tới trước/hoặc vào ngày 20/12/2017 trong vụ việc này.

Một số thông tin chung về vụ việc:

- Nguyên đơn: Công ty Keppel Prince Engineering và Công ty Ottoway Fabrication.

- Giai đoạn điều tra bán phá giá: 1/1/2015 – 31/12/2016.

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 1/1/2013 đến nay.

- Biên độ bán phá giá ước tính của ADC là 15,7%.

- Ngày khởi xướng điều tra: 8 tháng 6 năm 2017

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm