Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) công bố Báo cáo về dữ kiện trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam

12/01/2018 12:00 - 1470 lượt xem

Ngày 9 tháng 01 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin về việc Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã công bố Báo cáo về dữ kiện trọng yếu (tiếng Indonesia) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam (Mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 7212.40.20.00).

              Các bên liên quan được khuyến nghị gửi bình luận bằng văn bản (bản cứng và bản mềm) về Báo cáo này không muộn hơn ngày 22 tháng 01 năm 2018 và gửi lại KADI.

Mặt khác, KADI sẽ tổ chức phiên điều trần công khai về vụ việc cụ thể:

Thời gian: 09.30-11.30 (buổi sáng), Thứ Sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Địa diểm: tại phòng họp Anggrek Room, Building 1-12th Floor, Ministry of Trade, JI.M.I. Ridwan Rais No.5 Central Jakarta.

KADI cũng lưu ý, các ý kiến bình luận trình bày tại buổi điều trần và danh sách đăng ký tham gia phiên điều trần phải được gửi tới KADI trước ngày 22 tháng 01 năm 2018 (chỉ những đại diện đã gửi đăng ký tham gia tới KADI mới có thể tham dự buổi điều trần).

Trước đó, ngày 23 tháng 12 năm 2016, KADI đã khởi xướng điều tra CBPG đối với sản phẩm liên quan nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc.

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh

Quảng cáo sản phẩm