Uỷ ban Tự vệ Indonesia (KPPI) thông báo đề xuất gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cán không hợp kim (Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-Alloy Steel)

23/06/2017 12:00 - 314 lượt xem

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, trang thông tin điện tử của WTO đã đăng thông báo về việc Indonesia đề xuất gia hạn biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phẩm thép cán không hợp kim (Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-Alloy Steel).
         
 Một số thông tin chung về vụ việc:
       
 - Sản phẩm bị điều tra: Thép cán không hợp kim.

- Mã HS:  7210.61.11.00.

- Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 18 tháng 1 năm 2017.

- Nguyên đơn: PT Bluescope Indonesia and PT Sunrise Steel.
             
Theo thông báo này, KPPI đề xuất gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm nói trên thêm 3 năm với mức thuế lần lượt như sau:
Giai đoạn Mức thuế
Năm thứ nhất Rp 2.891.858/tấn
Năm thứ hai Rp 2.186.030/tấn
Năm thứ ba Rp 1.480.202/ tấn

 Liên quan đến đề xuất gia hạn này, căn cứ theo Điều 12.3, KPPI thông báo sẽ tạo cơ hội tham vấn cho các bên liên quan nhằm trao đổi thông tin vụ việc, đua ra ý kiến, quan điểm đối với vụ việc. Theo đó, KPPI cho biết sẽ tổ chức tham vấn trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày đăng thông báo lên WTO. Thời hạn để các bên liên quan gửi yêu cầu tham vấn là 7 ngày kể từ ngày đăng thông báo lên WTO.  Mọi thông tin liên quan đến vụ việc hoặc yêu cầu tham vấn có thể gửi tới địa chỉ:

THE INDONESIAN SAFEGUARDS COMIITTEE
 (KomitePengamananPerdagangan Indonesia/KPPI)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Building 1, 5th Floor, Jakarta 10110
Telephone / Facsimile: (62-21) 385 7758
E-mail: kppi@kemendag.go.id
           
Đây là biện pháp tự vệ Indonesia đã áp dụng từ năm 2014. Trong trường hợp không gia hạn, biện pháp sẽ hết hạn vào tháng 7/2017, tuy nhiên, ngày 18/1/2017 Indonesia đã thông báo điều tra gia hạn và ngày 23/6/2017, Indonesia đã đề xuất gia hạn biện pháp.  

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Tải tài liệu
2017070222160850notification-of-a-proposal-to-extend-a-measuredocx Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm