VCCI lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Quản lý Ngoại Thương

21/06/2016 12:00 - 2492 lượt xem

Tháng 5/2016, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Luật Quản lý Ngoại thương và lấy ý kiến từ các bên liên quan. Dự kiến văn bản này sẽ có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của doanh nghiệp như hoạt động xuất nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, các biện pháp kỹ thuật.... Đặc biệt, Dự thảo Luật Quản lý Ngoại thương còn bao gồm 01 Chương về Phòng vệ Thương mại. Có thể xem Luật Quản lý Ngoại thương nếu được ban hành trong thời gian tới sẽ là văn bản pháp lý thay thế cho 03 Pháp lệnh về Phòng vệ thương mại (Pháp lệnh về Chống bán phá giá, Pháp lệnh về Chống trợ cấp và Pháp lệnh về Tự vệ) hiện đang có hiệu lực.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong nhận được ý kiến đóng góp cho Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và những Gợi ý Góp ý của VCCI có trong file đính kèm dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp, góp ý đối với Dự thảo xin vui lòng gửi về:
Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.35771458/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com
Tải tài liệu
Tóm tắt ND Luật
Dự thảo Luật
Dự thảo Tờ trình
Quảng cáo sản phẩm