Việt Nam

Đề án biện pháp phòng vệ chính đáng đối với hàng hóa sản xuất trong nước
Đề án biện pháp phòng vệ chính đáng đối với hàng hóa sản xuất trong nước

26/11/2006

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại khi hàng rào thuế quan trên thế giới đang chịu sức ép cắt giảm các nước bắt đầu chú ý nhiều tới các biện pháp phòng vệ đối với hàng hoá sản xuất trong nước.
Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống  bán phá giá và thuế chống trợ cấp
Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

26/11/2006

Thông tư của Bộ tài chính số 106/2005/TT-BTC hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.
12
Quảng cáo sản phẩm