Việt Nam tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

28/12/2015 12:00 - 2794 lượt xem

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 14296/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Một số thông tin chung về vụ việc:
Cơ quan điều tra: Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) – Bộ Công Thương;
Bên yêu cầu: Công ty cổ phần thép Hòa Phát, công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, công ty CP Gang thép Thái Nguyên, công ty CP Thép Việt Ý.
Sản phẩm bị điều tra: phôi thép và thép dài, mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Tất cả các Bên liên quan có thể nêu quan điểm của mình về vụ việc này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ra quyết định điều tra vụ việc. 

Theo quy định tại điều 18 của Pháp lệnh Tự vệ, thời hạn điều tra không quá 6 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định điều tra. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn điều tra có thể được gia hạn một lần không quá 2 tháng tiếp theo.

Theo quy định tại điều 20 của Pháp lệnh Tự vệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trước khi kết thúc điều tra, nếu xét thấy việc chậm thi hành các biện pháp tự vệ gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và thiệt hại đó khó có thể khắc phục về sau.

Mọi thông tin liên lạc đề nghị gửi về:
Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước
Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 4) 222.05002 (Máy lẻ: 1035) (Chị Mai Quỳnh)
Fax: (+84 4) 222.05003
Email: quynhpm@moit.gov.vnthanhlk@moit.gov.vn  

Thông tin cụ thể có trong tài liệu đính kèm.
Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
Tải tài liệu
Quyet-dinh-dieu-tra
Thong-bao-kem-qd
Quảng cáo sản phẩm