Việt Nam tổ chức phiên tham vấn công khai vụ điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn/thép dây (mã vụ việc AC01.SG01)

19/12/2018 12:00 - 2608 lượt xem

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn, có mã vụ việc là AC01.SG04.
            
Căn cứ Theo Khoản 4 Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương 2017 và Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 13 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14:00 – 17:00, Thứ năm, ngày 17 tháng 01 năm 2019
2. Địa điểm: Phòng họp 101, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
3. Chương trình dự kiến: Gửi kèm theo Thông báo này
4. Ngôn ngữ: Tiếng Việt
5. Số lượng: Mỗi bên liên quan có thể cử không quá 03 (ba) đại diện tham gia.

Xin lưu ý rằng buổi tham vấn không mang tính bắt buộc, các Bên liên quan không có mặt tại buổi tham vấn vẫn được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đơn đăng ký tham vấn (theo mẫu đính kèm) và nội dung trình bày trong buổi tham vấn phải được gửi bằng đường bưu điện hoặc email tới Cơ quan điều tra trước 17h00 ngày 09 tháng 01 năm 2019, theo địa chỉ:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ
Cục Phòng vệ thương mại, 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: +84-24-7303.7898 (máy lẻ 126)             Fax: +84-24-7303.7897
Email: quynhpm@moit.gov.vnhanv@moit.gov.vn
Cán bộ phụ trách: Nguyễn Việt Hà (Tel : 098.969.7468)

Tài liệu được đính kèm dưới đây:
1. Thông báo của Cơ quan điều tra
2. Đơn đăng ký điều tra
Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại
Quảng cáo sản phẩm