Bộ Công Thương ban hành 02 Quyết định thay thế Quyết định số 2716/QĐ-BCT và Quyết định số 2717/QĐ-BCT ngày 20 tháng 10 năm 2020

23/11/2020 12:00 - 138 lượt xem

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3023/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ và Quyết định số 3024/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H.

Quyết định số 3023/QĐ-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2020 thay thế Quyết định số 2717/QĐ-BCT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ.

Quyết định số 3024/QĐ-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2020 thay thế Quyết định số 2716/QĐ-BCT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H.

Các Quyết định miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực được tiếp tục có giá trị thực hiện đến hết thời hạn hiệu lực của Quyết định miễn trừ đó.

Thông tin xin liên hệ:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp – Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

            Tel: +84 24 73037898 (máy lẻ 112)       
  

            Email: [email protected]; [email protected]
Tài liệu chi tiết được đính kèm trong tệp dưới đây:
Tải tài liệu
2020112311211014qd-3023-ket-qua-ra-soat-ar01ad02201120pdf
2020112311211465qd-3024-ket-qua-ra-soat-ar01ad03201120pdf
Quảng cáo sản phẩm