Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp tại Liên minh Châu Âu

06/11/2013 12:00 - 3863 Views

Giống như ở nhiều nước khác, ở EU, biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ) là các công cụ pháp luật tương đối hữu hiệu để bảo vệ ngành sản xuất nội địa trong quan hệ cạnh tranh với các nhà xuất khẩu nước ngoài. Mặc dù không phải khu vực dẫn đầu về tần suất sử dụng các công cụ này, EU vẫn thuộc nhóm khu vực sử dụng các công cụ này tương đối thường xuyên. Vì vậy các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần có sự chuẩn bị nhất định để đối phó với các công cụ này nếu bị vướng phải.

Cuốn cẩm nang này cung cấp thông tin cơ bản nhất về pháp luật, thực tiễn và những lưu ý về kỹ năng đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự về tại thị trường EU. Đây là cuốn thư hai trong tập hợp các Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp ở các thị trường, sau cuốn Cẩm nang kháng kiện ở Hoa Kỳ, do Hội đồng Tư vấn về Các biện pháp Phòng vệ Thương mại chủ trì biên soạn. Hi vọng cuốn Cẩm nang sẽ mang đến cho doanh nghiệp xuất khẩu, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, thực tiễn và đông đảo bạn đọc những thông tin hữu ích.

 
Vui lòng tải file đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
20190213101224423114-khang-kien-eupdf
Quảng cáo sản phẩm