Chỉ thị về biện pháp phòng chống các vụ kiện thương mại với nước ngoài

04/12/2006 12:00 - 2362 lượt xem

Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ số 20/2005/CT-TTG ngày 09 tháng 06 năm 2005 về việc chủ động phòng chống các vụ kiện thương mại với nước ngoài.
 
Tải tài liệu
Chi thi ve viec chu dong phong chong cac vu kien TM nuoc ngoai
Quảng cáo sản phẩm