Đề án biện pháp phòng vệ chính đáng đối với hàng hóa sản xuất trong nước

26/11/2006 12:00 - 2443 lượt xem

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại khi hàng rào thuế quan trên thế giới đang chịu sức ép cắt giảm các nước bắt đầu chú ý nhiều tới các biện pháp phòng vệ đối với hàng hoá sản xuất trong nước. Dù tồn tại nhiều quan niệm khác nhau, tuy nhiên trong lĩnh vực thương mại quốc tế, biện pháp phòng vệ có thể được gói gọn lại là tất cả các biện pháp chính phủ sử dụng nhằm hạn chế các dòng mậu dịch giữa lãnh thổ nước này với lãnh thổ nước khác. Mặc dù có thể khác nhau về bản chất, các biện pháp này đều được áp dụng nhằm mục tiêu bảo vệ ngành sản xuất hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp trên thị trường nội địa của nước nhập khẩu. Ở thời điểm hiện tại, các biện pháp phòng vệ có thể được hiểu là các biện pháp liên quan đến quy chế đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia, biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ.
Tải tài liệu
De an phong ve thuong mai
Quảng cáo sản phẩm