Đường mía - Việt Nam điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp (AD13-AS01)

22/09/2020 12:00 - 682 lượt xem

21/09/2020 - Căn cứ quy định của Luật Quản lý ngoại thương, ngày 21 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT về việc khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (Thái Lan) trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước.

I. Một số thông tin vụ việc

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 21 tháng 9 năm 2020

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm đường mía có mã HS 1701.13.00, 1701.14.00 và 1701.99.10 xuất xứ từ Thái Lan 

3. Giai đoạn điều tra: ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

4. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, Công ty Cổ phần Mía đường 333, Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng

II. Lịch trình vụ kiện
 
Thời gian Sự kiện
21/09/2020      Khởi xướng điều tra CTC (Quyết định số 2466/QĐ-BCT)
06/10/2020 Ban hành Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài và Chính phủ Thái Lan
Ban hành Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu
09/02/2021 Quyết định áp thuế CBPG, CTC tạm thời (Quyết định số 477/QĐ-BCT)

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:
Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng điều tra
Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài
Bản câu hỏi điều tra dành cho Chính phủ Thái Lan
Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước
Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu
Quyết định áp thuế CBPG, CTC tạm thời

Các tin khác

Quảng cáo sản phẩm