Lấy ý kiến Doanh nghiệp về Quy định chứng nhận sản phẩm mới của Phillipines

01/11/2021 09:15 - 10 Views

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, ngày 18/10/2021, Bộ Công nghiệp và Thương mại Philippines đã gửi dự thảo sắc lệnh quản lý cập nhật các tiêu chuẩn tham chiếu được sử dụng trong việc chứng nhận sản phẩm bắt buộc của Cục Tiêu chuẩn Philippines - BPS (file đính kèm) cho các nước Thành viên WTO (mã thông báo G/TBT/N/PHL/274).

 

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định việc áp dụng bản mới nhất của các tiêu chuẩn tham chiếu hiện hành hoặc các tiêu chuẩn được xây dựng mới trong các Chương trình Chứng nhận Sản phẩm bắt buộc của BPS, như sau:

 

  • Các tiêu chuẩn liên quan đến Chương trình chứng nhận sản phẩm bắt buộc của BPS gồm: PNS ISO 9001, PNS ISO/IEC 17020, PNS ISO/IEC 17021-1, PNS ISO/IEC 17025 và PNS ISO/IEC 17065.

 

  • Tất cả các tiêu chuẩn cụ thể và có liên quan của các sản phẩm được đề cập trong Chương trình Chứng nhận Sản phẩm Bắt buộc của BPS. Các sản phẩm phải chứng nhận bắt buộc BPS bao gồm: sản phẩm, thiết bị điện; vật liệu xây dựng; phụ tùng ô tô, sản phẩm tiêu dùng...

 

  • Thời gian chuyển tiếp của Quy định này là 12 tháng kể từ khi ban hành để cung cấp đủ thời gian cho tất cả các bên liên quan trong việc điều chỉnh và tuân thủ với yêu cầu mới. Quy định mới này sẽ có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức của Philippines.

 

Dự kiến Dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất và xuất khẩu mặt hàng liên quan sang Philipines. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Quy định mới này.

 

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 30/11/2021 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

 

Trung tâm WTO và Hội nhập

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại: 024-35771458

 

Email: banthuky@trungtamwto.vn

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

 

Dự thảo (Tiếng anh) được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Dự thảo Sắc lệnh quản lý cập nhật các tiêu chuẩn tham chiếu
Quảng cáo sản phẩm