Liên hệ:

Trung tâm WTO và Hội nhập 
Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84 24.35771458
Fax: +84 24.35771459
Email: [email protected]

 

Liên hệ theo form có sẵn

Mã bảo mật reset captcha