Lốp xe ô tô – Mỹ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp

23/06/2020 12:00 - 46 lượt xem

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với một số sản phẩm lốp xe ô-tô có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan-Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 
1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 23 tháng 06 năm 2020
 
2. Mặt hàng bị điều tra: Lốp xe ô tô có mã HS: 4011.90.10.10, 4011.90.10.50, 4011.90.20.10, 4011.90.20.50, 4011.90.80.10, 4011.90.80.50, 8708.70.45.30, 8708.70.45.46, 8708.70.45.48, 8708.70.45.60, 8708.70.60.30, 8708.70.60.45, and 8708.70.60.60
 
3. Giai đoạn điều tra: 1/4/2019-31/3/2020 đối với Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và 1/10/2019-31/3/2020 đối với Việt Nam
 
Lịch trình điều tra:
Thời gian Sự kiện
23/06/2020
Khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp
30/12/2020
DOC ra kết luận khẳng định sơ bộ về phá giá

Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng
Kết luận sơ bộ của DOC - Việt Nam
Kết luận sơ bộ của ITC
Quảng cáo sản phẩm