Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp

19/01/2012 12:00 - 4390 lượt xem

Ngày 18/01/2012, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) chính thức ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo bằng thép (steel wire garment hangers) nhập khẩu từ Việt Nam và điều tra chống bán phá giá đối với hàng mắc áo bằng thép có xuất xứ từ Đài Loan căn cứ vào đơn kiện được đệ trình ngày 29/12/2011 trước đó.

Bên đệ đơn: M&B Metal Products Company, Inc; Innovative Fabrication LLC/Indy Hanger; và US hanger company, LLC

Sản phẩm bị điều tra: Sản phẩm mắc áo bằng thép có mã HS: 7326.20.0020 và 7323.99.9080

Diễn tiến vụ việc:

1. Điều tra về phá giá và trợ cấp của DOC:

Điều tra về phá giá:

Ngày 27/07/2012, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra kết luận sơ bộ khẳng định có phá giá đối với mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 24/12/2012, DOC ra kết luận cuối cùng khẳng định có phá giá đối với mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Biên độ phá giá cụ thể như sau:

Tên Công ty

Biên độ phá giá sơ bộ (%)

Biên độ phá giá cuối cùng (%)

TJ Group

135.81

220.68

CTN Limited Company

135.81

157.00

Ju Fu Co., Ltd.

135.81

157.00

Triloan Hangers, Inc.

135.81

157.00

Các Doanh nghiệp Việt Nam khác

187.51

220.68Điều tra về trợ cấp:

Ngày 30/05/2012, DOC ra kết luận sơ bộ khẳng định có trợ cấp đối với mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 24/12/2012, DOC ra kết luận cuối cùng khẳng định có trợ cấp đối với mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Biên độ trợ cấp cụ thể như sau:

Tên Công ty

Biên độ trợ cấp sơ bộ (%)

Biên độ trợ cấp cuối cùng (%)

South East Asia Hamico Export Joint Stock Company (SEA Hamico), Nam A Hamico Export Joint Stock Company (Nam A), and Linh Sa Hamico Company Limited (Linh Sa)

21.25

31.58

Infinite Industrial Hanger Limited (Infinite) and Supreme Hanger Company Limited (Supreme)

11.03

90.42

Các Doanh nghiệp Việt Nam khác

16.14

31.58


2. Điều tra về thiệt hại của ITC:

Ngày 10/02/2012, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) ra kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất mắc áo thép nội địa Hoa Kỳ do mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam được trợ cấp và bán phá giá.

Ngày 01/02/2013, ITC ra kết luận cuối cùng khẳng định có thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ do mắc áo thép Việt Nam được trợ cấp và bán phá giá.

3. Quyết định áp thuế chính thức:

Căn cứ vào kết quả điều tra về phá giá và trợ cấp của DOC và kết quả điều tra về thiệt hại của ITC, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam với mức thuế chống bán phá giá bằng biên độ phá giá cuối cùng (nêu trên) và mức thuế chống trợ cấp bằng biên độ trợ cấp cuối cùng (nêu trên).

Lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cùng có hiệu lực từ ngày 05/02/2013.

Hồ sơ vụ kiện có trong các tệp đính kèm dưới đây

Tải tài liệu
1 Don khoi kien
2 Khoi xuong dieu tra chong ban pha gia
3 Chi tiet khoi xuong dieu tra
4 Tien quyet dinh chong tro cap
5 Quyet dinh so bo chong ban pha gia
6 Tien quyet dinh tinh trang khan cap
7 Tien quyet dinh
8 Quyet dinh chong ban pha gia cuoi cung
9 Quyet dinh chong tro cap cuoi cung
10 Chi tiet dieu tra chong ban pha gia va chong tro cap
11 Lenh ap thue chong ban pha gia
12 Lenh ap thue chong tro cap
Quảng cáo sản phẩm