Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

06/08/2008 12:00 - 3291 lượt xem

Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/05/2002 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.
Tải tài liệu
Phap lenh tu ve so42-2002
Quảng cáo sản phẩm