Sợi dún polyester – Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

24/11/2020 12:00 - 601 Views

Ngày 17/11/2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) chính thức thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm sợi dún polyester (polyester textured yarn - PTY) nhập khẩu từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 17 tháng 11 năm 2020

2. Nguyên đơn: Unifi Manufacturing. Inc. and Nan Ya Plastics Corporation. America

3. Mặt hàng bị điều tra: sợi dún polyester (polyester textured yarn - PTY) gồm các mã HS: 5402.33.3000 và 5402.33.6000

4. Giai đoạn điều tra: 01/4/2020 – 30/9/2020

5. Kết luận sơ bộ
 

Doanh nghiệp tại Biên độ phá giá
Việt Nam 2,67 - 22,82%
Indonesia 7,45 - 26,07%
Thái Lan 14,8 - 56,08%
Malaysia 17,35%


Lịch trình điều tra:
 

Thời gian Sự kiện
28/10/2020 Nhận đơn kiện
17/11/2020 Khởi xướng điều tra
14/12/2020 ITC ban hành kết luận sơ bộ về thiệt hại
26/05/2021 DOC ban hành kết luận sơ bộ về phá giá.


Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:
 

Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng
Kết luận sơ bộ về thiệt hại của ITC
Kết luận sơ bộ về phá giá của DOC
Quảng cáo sản phẩm