Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tháng 3 năm 2021

05/03/2021 12:00 - 96 lượt xem

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT), Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp trong các vụ việc cụ thể như sau:
 
Mã vụ việc Sản phẩm Mã HS liên quan Nước / Vùng lãnh thổ xuất xứ
AD01 Thép không gỉ cán nguội 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Đài Loan – Trung Quốc.
AD02 Thép mạ 7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.12, 7210.49.13, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11, 7226.99.91 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
AD03 Thép hình chữ H 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10, 7228.70.90 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
AD04 Thép phủ màu 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
AD05 Nhôm thanh định hình 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
AD07 Sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic làm từ các polyme từ propylen 3920.20.10, 3920.20.91 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a
AD08 Thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm 7209.16.10; 7209.16.90; 7209.17.10; 7209.17.90; 7209.18.91; 7209.18.99; 7209.26.10; 7209.26.90; 7209.27.10; 7209.27.90; 7209.28.10; 7209.28.90; 7209.90.90; 7211.23.20; 7211.23.30; 7211.23.90; 7211.29.20; 7211.29.30; 7211.29.90; 7225.50.90 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
AD09 Bột ngọt 2922.42.20 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
AD13 - AS01 Đường mía 1701.13.00, 1701.14.00 và 1701.99.10, 1701.99.90, 1701.91.00 và 1702.90.91 Vương quốc Thái Lan

Cục PVTM đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ cho năm 2021 sắp sử dụng hết khối lượng miễn trừ được cấp, doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT tại bất cứ thời điểm nào trong năm 2021 .

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 02 tháng 4 năm 2021.

Thông tin liên hệ:

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 7303 7898 (số máy lẻ 111 – 112)

Chị Nguyễn Thị Phượng Trang, email: [email protected]

Chị Lê Thị Kim Phụng, email: [email protected]

Cục Phòng vệ thương mại trân trọng thông báo./.

Tải hướng dẫn nộp và theo dõi hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tại đây.
Quảng cáo sản phẩm