Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021

20/08/2021 05:21 - 244 Views

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021


Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra CBPG đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021
Quảng cáo sản phẩm