Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

26/11/2006 12:00 - 2567 lượt xem

Thông tư của Bộ tài chính số 106/2005/TT-BTC hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.
Tải tài liệu
Thong tu huong dan thu thue AD, AS, Tuve
Quảng cáo sản phẩm